STILL LIFE

|


location : everywhere
theme : still life/inanimate subjects

still life photography adalah satu cabang dalam seni foto. pengertian still life adalah gambaran terhadap subjek yang tidak bernyawa tetapi mempunyai unsur atau cerita dalam gambar tersebut. komposisi juga amat penting dalam proses merakam still life ini sndiri. aku dalam process mengkaji serta mempelajari apa sebenarnya still life.

0 comments:

Post a Comment